SVÄTOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

S myšlienkou zorganizovať celomestský lampiónový sprievod sme sa pohrávali už nejakú dobu, oslovili sme preto RC Bambuľkovo, ktoré lampiónový pochod v minulosti už v menšom realizovalo a z tejto spoločnej snahy v spolupráci s mestom Galanta vzišla v roku 2015 nielen jedna krásna akcia pre malých i veľkých, ale veríme, že nová pekná tradícia v našom meste, ktorá pokračovala i v roku 2016 a veríme bude i naďalej.

1  16 

Akcia sa začala výzdobou námestia jesennými motívami a následne sa od poobedňajších hodín vestibul Mestského úradu Galanta zaplnil detskou vravou a džavotom – konali sa tam totiž tvorivé dielne pre deti v spolupráci s animátormi z RC Bambuľkovo, vyrezávanie desiatok tekvíc , maľovanie na tvár, rozdávanie stovky lampiónov a dobrovoľná finančná zbierka pre OZ Dobroprajnosť, ktoré sa podobne ako Sv.Martin zaoberá pomocou slabým a zaodievaním chudobných vo svojom charitatívnom odevnom sklade.

Po zotmení všetkých účastníkov privítal na námestí moderátor, po krátkom príhovore vysvietil námestie krátky ohňostroj, ktorý bol zároveň signálom pre príchod nášho Sv.Martina. Dlhočizný lampiónový pochod naprieč mestom až do parku na čele so sv.Martinom na koni boli isto zážitkom pre malých i veľkých.

18  8

11 3

Tým starším sprievod isto pripomínal povinné oslavy VOSR, kde sa práve lampióny používali, ako sme však účastníkom vysvetlili, v skutočnosti si minulý režim túto tradíciu tak trocha privlastnil – pôvodne sa totiž jednalo o kresťanskú tradíciu spojenú s nosením svetla symbolizujúceho nádej a víťazstvo v rámci osláv sv.Martina, ktorý podľa tradície v jeden obzvlášť chladný zimný večer preťal mečom vlastný vojenský plášť a podelil sa oň s mrznúcim polonahým žobrákom. Nasledujúcu noc sa mu vo sne zjavilo práve jasné svetlo a tvár žobráka a v tomto sne k nemu prehovoril samotný Ježiš odetý do darovanej polovice plášťa.  V tú noc sa  preto pre Martina zmenilo viac ako len plášť – opustil svoju vojenskú kariéru, stal sa z neho biskup a neskôr bol vyhlásený za svätého.

14 5

13

Práve scénku s rozťatím plášťa a žobrákom sme na nádvorí neogotického kaštieľa, kde sprievod pre prechádzke mestom končil, pre deti a dospelých aj zahrali a týmto pripomenuli potrebu byť k sebe láskaví a dobrí vždy keď je na to hoc i najmenšia príležitosť.

V roku 2016 sme dianie na nádvorí neogotického kaštiela rozšírili o malú skúšku odvahy – malí odvážlivci s lampiónmi v rukách hľadali v tmavom parku indície na rozlúštenie špeciálnej tajničky, za čo sa im Sv.Martin odvďačil sladkým pokladom.

  

Krátky reportáž z roku 2016 pripravila i regionálna TV VEGA – veríme, že sa vám na tomto podujatí páčilo a o rok sa znova uvidíme!

OZ Myšlienka

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *